HOME ADAUGA ANUNTURI IMOBILIARE DIRECTOR FIRME UTILE CONTACT
Imobiliare
Cautare imobiliare
Localitatea
Zona
Tip spatiu
Oferit spre
   
Cuvant
Utile imobiliare
Catalog de firme
Cautare firme
Localitate
Domeniu de activitate  
Cuvant
 
Curs valutar BNR
Ati selectat categoria: Mobilier
77 FLOROVI SRL BUHANI
nr. 67 257312552 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
A & D PROD.COM SRL ARAD
Str. POETULUI nr. 12A, bl.A.40, sc. B, ap. 2 Productia mobilierului pentru bucatarii
A.D. TEHNIC SRL ARAD
Str. PICTOR CORNEL MINISAN nr. 7 0257258964 Productia altor tipuri de mobilier
A.N.VEGA SRL ARAD
Calea RADNEI nr. 251 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
A.P.M. PROCONSULT SRL ARAD
Cart. MICALACA Bl. 330, ap. PART 0257279896 Fabricarea altor produse din lemn
A.P.T. SRL ARAD
Str. FLUTURILOR nr. 5 275234 Productia altor tipuri de mobilier
A.T.T.B. SRL ARAD
Str. ARON PUMNUL nr. 60 Productia altor tipuri de mobilier
A.Z.IMPEX SRL ARAD
Aleea AMARA nr. 3, bl.X 37, sc. C, ap. 11 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
ABANOS SRL ARAD
Str. CEAIKOVSKI nr. 40 0257214249 Productia altor tipuri de mobilier
ABIES TEKK SRL ARAD
Str. DR.I.RATIU nr. 1 0257212196 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
ACSAN ALEXANDRU ACSAN ALEXANDRU PF GALSA
nr. 761 Productia de saltele si somiere
ADAM SORIN CLASIM AF ARAD
Str. MOLDOVEI nr. 19 0257-241013 Productia altor tipuri de mobilier
ADDA GRUP SRL ARAD
Str. BYRON nr. 6-8, bl.102C, ap. 19 0257213251 Productia altor tipuri de mobilier
ADI SI FLORENTIN SRL BELIU
nr. 98B 0745697712 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
ADLI CONDOR SRL CICIR
- nr. 245 Fabricarea altor produse din lemn
ADY-LUCK SRL ARAD
Str. CLOPOTULUI nr. 51 278060 Productia de scaune (exclusiv cele din metal)
AGRIJAN DOREL GHEORGHE AGRIJAN AF VLADIMIRESCU
Str. REVOLUTIEI nr. 24 Productia altor tipuri de mobilier
AGROFOREST TRADING SRL BAIA
nr. 47 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
AGROIND C B P SRL SEBIS
Str. SPICULUI nr. 18 0257-420753 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu ...
ALDEA MIRCEA LAZAR ALDEA PF ARAD
Str. AUREL VLAICU nr. 18, bl.CPL, ap. 10 Productia altor tipuri de mobilier
Dictionar Imobiliar
* ANTECONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

* AFINI - persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)

* CADASTRU - sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate.

* CARTE FUNCIARA - inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

* CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE - expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

* CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE - aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

* CLAUZA CONTRACTUALA - stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

* CONCESIUNE - operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

* CONTRACT DE COMISION - contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

* CONTRACT DE COMODAT - contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.

* CONTRACT DE DONATIE - contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

* CONTRACT DE INTRETINERE - contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

* CONTRACT DE LOCATIUNE - contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

* CONTRACT DE MANDAT - contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

* CONTRACT DE RENTA VIAGERA - contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

* CONTRACT DE SCHIMB - contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

* CONTRACT DE SUBLOCATIUNE - acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

* CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE - contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.

* DREPT DE ABITATIE - drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

* REPT DE CREANTA - exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

* DREPT DE IPOTECA - drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

* DREPT DE PREEMTIUNE - facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

* DREPT DE PROPRIETATE - drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

* DREPT DE SERVITUTE - drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

* DREPT DE SUPERFICIE - drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

* DREPT DE UZUFRUCT - drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

* EVICTIUNE - termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

* GAJ - contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

* POPRIRE - modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

* PROMISIUNE DE CONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

* REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

* REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI - desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

* SUBROGATIE - procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

* VICII ASCUNSE - desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.

* TESTAMENT - act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta.
Factori care va devalorizeaza locuinta
Dacă vă gândiți să vă vindeți locuința trebuie să știți că sunt mai mulți factori care influențează valoarea ei de piață. Unii dintre aceștia o devalorizează sau chiar sperie potențialii cumpărători, chiar dacă vorbim despre o proprietate interesantă. Luați în considerare următorii șapte astfel de factori prezentați de Investopedia.com înainte de a vă vinde locuința.

1. Amplasare, amplasare, amplasare

Toată lumea știe cât de importantă este amplasarea unei locuințe și cât de mult contează apropierea de magazine, servicii, școli, grădinițe, transport etc. Dar trebuie să știți că unii cumpărători nu vor să stea lângă un aeroport sau un drum național intens criculat din cauza zgomotului.

Un alt criteriu important este cel vizual. Stâlpii de telefonie mobilă sau liniile electrice de mare tensiune pot deranja ochiul potențialului cumpărător și pot avea chiar posibile efecte negative asupra sănătății. Spitalele din zona care sunt în curs de închidere pot fi un impediment pentru cei care sunt predispuși la boli și vor să fie aproape de un spital.

Un alt aspect important este valoarea grădinițelor, școlilor și liceelor din zonă. Dacă nu sunt prea bine văzute, locuințele din cartier vor fi ocolite de cei care au copii sau intenționează să aibă în perioada următoare și vor o educație potrivită pentru ei.

2. S-au deteriorat lucrările de renovare

Dacă locuința ta arată ca un coșmar do it yourself, acest lucru o va devaloriza. În general, lucrările de renovare măresc valoarea de piața a unei locuințe, dar dacă potențialul cumpărător simte că ele trebuie refăcute, sunt șanse mari ca el să îți facă o ofertă de preț mai mică decât te aștepți pentru că nu se poate muta acolo până nu investește în reamenajare.

3. Personalizarea aproape creativă

Un perete roz deschis într-o cameră albastră poate părea o idee bună pe moment, dar realitatea a demonstrat că este foarte puțin probabil ca potențialului cumpărător să-i placă la fel de mult. Asta chiar dacă lucrarea ține cont de tendințele momentului din revistele de specialitate.

O altă idee nefericită este reorganizarea spațiului astfel încât să nu fie funcțională pentru viitorul proprietar. De exemplu, transformarea garajului într-o sală de forță sau într-o anexă unde locuiesc bunicii, poate să fie un impediment pentru cel care vrea să aibă loc de parcare interior.

Același lucru se poate spune și despre alegerile de design exagerate pentru locuința respectivă, cum ar fi o bucătărie super utilată și dotată sau o baie îmbrăcată-n marmură într-o casă modestă. Foarte probabil, aceste investiții nu vor fi recuperate la vânzare sau chiar vor deranja anumiți potențiali cumpărători.

4. Prima impresie contează!

De aceea este foarte important aspectul exterior al casei. Este primul lucru pe care îl văd potențialii cumpărători, iar dacă exteriorul casei pare îmbătrânit sau chiar degradat, ei vor presupune că și interiorul este la fel. Cascadele, piscinele sau grădinile mari și aranjate pot speria anumiți oameni pentru că ele sunt asociate în mintea lor cu costuri ridicate de întreținere și cu bătăi de cap nedorite. Gardurile vechi și deteriorate pot micșora și ele valoarea de piață a casei, mai ales dacă ele arată ca și cum ar fi necesară înlocuirea lor. O curte curată și cu iarba tunsă va atrage atenția celor interesați asupra casei.

5. Animalele de companie au luat-o razna

Pe mulți oameni nu îi deranjează achiziționarea unei locuințe unde au trăit și animale de companie, dar nimeni nu vrea să își aducă aminte de acest lucru continuu. Covoarele, mobila sau pereții deteriorați de animale ori un miros specific puternic vor ține la distanță potențialii cumpărători, mai ales pe aceia alergici. Mai bine mutați în altă parte animalele de companie atunci când vreți să vindeți locuința. În plus, vă recomandăm să o curățați și să reparați eventualele stricăciuni vizibile pe care le-au făcut aceste animale în locuință.

6. Un cartier nu prea bun

Un cartier rău famat, care iese des în evidență pentru certuri, bătăi sau tâlhării ori unul unde locuințele arată neîngrijit pot alunga potențialii cumpărători. Chiar și casele vecinilor ornate în toate culorile sau construite în toate felurile pot face asta pentru că va fi perceput ca un cartier unde fiecare poate face orice vrea.

7. Reputație proastă

Crime cunoscute sau chiar legende urbane asociate cu locuința ta ori cu cartierul unde este ea amplasată pot scădea dramatic valoarea de piață a casei tale. Mulți oameni nu vor să locuiască într-o casă unde simt sau știu că s-a petrecut ceva îngrozitor. Chiar dacă nu poți controla aceste aspecte, ele afectează prețul de vânzare.
Pretul proprietatilor imobiliare
E naivă credinţa că banii puşi în cărămizi sunt la loc sigur.

Nu e zi de la Dumnezeu să nu mă întrebe câte cineva ce cred despre investiţiile imobiliare.

Cu speranţă, sau disperare, toţi aşteaptă să se întâmple ceva. Nu am ce să răspund. Mint dacă le spun că se vede luminiţa. Sunt bănuit imediat de interese oculte dacă zic că scroafa e moartă în coteţ.

Creşterea exagerată a preţurilor imobiliarului înainte de criză a creat o psihoză. Toţi proprietarii de câmpuri cu bălării se visau bogaţi.

Unii au vândut mai repede şi au câştigat. Alţii şi-au ipotecat proprietăţile şi au investit banii mai bine sau mai prost.

Oricum, astăzi sunt datori vânduţi la bănci. Toţi cei care şi-au păstrat proprietăţile aşteaptă să se reaprindă minunea. Este adevărat că istoria se repetă nu numai la noi.

Japonia şi Europa, la începutul anilor ‘90, Statele Unite, în anii ‘80, au trecut prin perioade similare, urmate de o cădere dramatică a preţurilor.

Ciclicitatea face din imobiliar, alături de transporturile aeriene sau petrochimie, unul dintre cele mai riscante domenii de investiţie. E naivă credinţa că banii puşi în cărămizi sunt la loc sigur.

Cererea şi oferta, cele care reglează preţul, nu au nimic comun cu costul de construcţie. La noi, acum, băncile sunt cele care încurajează caracterul artificial al pieţei.

Pentru a nu fi silite să facă provizioane prea mari, să-şi asume pierderi, ele păstrează încă evaluări umflate ale bunurilor imobiliare.

De aceea, când cineva spune că avem un sistem bancar sănătos, e ca venit de pe altă planetă. Pericolul care ne paşte din acest motiv e repetarea fenomenului.

După o perioadă de blocaj al pieţei, ca cea prin care trecem astăzi, boala poate reapărea. O condiţie a ieşirii din impas este recunoaşterea pierderilor de către bănci.

Preţurile ar reveni în realitate, blocajul ar fi eliminat. De fapt, evaluarea trebuie să ţină seama de realităţile macroeconomice, dar şi de caracteristicile intrinseci ale proprietăţii.

De multe ori, cineva spune: „Vecinul meu a vândut terenul lui cu atât. De ce n-aş vinde şi eu la fel?” Nu ţine seama că valoarea depinde de orientare, dimensiune, caracteristici geometrice şi, mai ales, de ce se poate construi în acel loc din punct de vedere volumetric şi funcţional.

Totodată, este importantă şi viteza cu care eventual se poate edifica ceva. Pentru retaileri, de exemplu, mai important decât preţul e timpul de construcţie. Fiecare zi pierdută înseamnă vânzări mai mici.

Din aceste numeroase motive, pe aceeaşi stradă, două proprietăţi pot avea valori cu totul diferite. Lipsa de cultură în domeniu a oamenilor aduce şi ea după sine o percepţie total deformată asupra pieţei.

Tendinţa intermediarilor de a încerca să facă din fiecare afacere o sursă de îmbogăţire rapidă deformează şi ea piaţa.

Efectul este că trăim într-o lume a iluziilor deşarte. O a doua condiţie la fel de importantă pentru a ne însănătoşi este, deci, profesionalizarea pieţei.

Ea se impune natural, prin selecţie. O a treia condiţie pentru redemararea acestui domeniu este deschiderea pieţei.

Clarificarea situaţiei juridice a proprietăţilor prin judecarea expeditivă şi cu prioritate a litigiilor este şi un imperativ pentru ieşirea generală din criza economică.

Pe de altă parte, este necesară deschiderea către competiţie a industriei construcţiilor, dominată de pseudo-monopoluri interne, cum ştim, prin acordarea preferenţială a lucrărilor publice.

Astfel, vor fi eliminate şi micile antreprize nepricepute care perpetuează tehnologii depăşite de mult. Va scădea preţul de construcţie, aducându-l către zona în care se poate întâlni cererea şi oferta.

În ce priveşte preţul terenurilor, într-o piaţă normală, el va fi determinat de densitatea ţesutului urban.

Bucureştiul are o densitate medie de sub 120 de locuitori la hectar, celelalte oraşe româneşti şi mai puţin, faţă de 300-400 de locuitori la hectar în majoritatea oraşelor europene.

Vine această caracteristică din istoria lor de „sate mari” pline de „găuri” pe care de multe ori nu le vedem din stradă.

Totodată, preţul terenului nu poate să se ridice decât în mod cu totul excepţional peste 10-15% din valoarea de piaţă a ceea ce se poate edifica.

În concluzie, preţurile proprietăţilor imobiliare vor scădea în continuare, ca tendinţă generală, dar se vor şi diferenţia foarte mult.

Spunând toate acestea, sper să scap de întrebările sâcâitoare despre „imobiliar”. Aici e ca în meteorologie. Ia-ţi umbrela dacă „specialistul” (toţi se pricep, ca la fotbal) îţi spune că o să fie soare.

Sursa: Adevarul
sursa: flux imobiliar
Citeste si stirile imobiliare
Programul Prima Casă va continua în 2013. Plafonul de garanţii, suplimentat cu 200 de milioane de euro
Dezghet usor in dezvoltarea imobiliara
Stocul de spatii industriale si logistice nu va creste semnificativ anul viitor
Cum te faci proprietar pe terenul de sub bloc
Jumatate din volumul investitiilor directe va fi absorbit de sectorul industrial
Harta preturilor la terenurile agricole. Cat mai costa un hectar de pamant in Romania?
S-au ieftinit taxele pentru intabulare. Afla cu cat
Asigurari facultative doar pentru sume asigurate ce exced celor acoperite de polita obligatorie pentru locuinte
La un pas de cel mai prost an in imobiliare
Lucrarile de constructii au crescut in primul semestru cu 7,5%
Romanii au tot mai multe spatii comerciale moderne
Proprietarii nu tin cont de fluctuatiile cursului valutar
Investitorii imobiliari nu-si mai ajuta cu bani firmele din Romania
Autorizatiile de constructie pentru rezidentiale, in scadere
Guvernul nu va emite titluri de plata pentru imobilele nationalizate pentru inca un an
Prelungirea interdictiei de vanzare a terenurilor agricole catre straini nu poate fi realizata
Cum dau dezvoltatorii “tepe” cu viciile de constructie
BCR a depasit pragul de 1 miliard de euro acordat pentru Prima casa
Bancile nu mai fac afaceri imobiliare pentru ca banii se intorc greu
Vesti proaste pe toate fronturile real estate-ului autohton
Vanzarea casei va fi nula fara atestatul energetic
Guvernul vrea sa mai amane legea privind proprietatile nationalizate
Investitorii nu sunt interesati sa finanteze locuintele ANL, pentru ca nu-si recupereaza banii
Romania, repetenta Europei la restituirea proprietatilor
“Gaura” lasata de Guvern in imobiliare: Fara subventii, mai putini cumparatori
Dezghet pe piata apartamentelor vechi
2012 ar putea aduce o crestere pe segmentul spatiilor industriale
Mica evaziune imobiliara
Numarul autorizatiilor pentru constructii de locuinte a crescut cu 15,4% luna trecuta
ANL va finaliza anul acesta 1.800 de locuinte incepute anterior
Murano Shop - bijuterii si obiecte decorative din sticla de Murano
Silver Shop - bijuterii din argint 925
Home | Contact | Termeni si conditii | Acord de confidentialitate