HOME ADAUGA ANUNTURI IMOBILIARE DIRECTOR FIRME UTILE CONTACT
Imobiliare
Cautare imobiliare
Localitatea
Zona
Tip spatiu
Oferit spre
   
Cuvant
Utile imobiliare
Catalog de firme
Cautare firme
Localitate
Domeniu de activitate  
Cuvant
 
Curs valutar BNR
Ati selectat categoria: Constructii
CETINA CONSTRUCT SRL ARAD
Str. FRATIEI nr. 37, bl.732, ap. 10 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHALET SRL ARAD
Str. PETRU RARES nr. 41 0257276471 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHAMBRE CONSTRUCT SRL ARAD
Str. ABATORULUI nr. 50 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHINDRIS SRL LIPOVA
Str. LUGOJULUI nr. 46 0746010755 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHRIS - PROCONS SRL PAULIS
nr. 563 0747028255 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHRIS GRUP CONS SRL ARAD
Str. PASCANI nr. 28 0257257728 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CHRIS INDUSTRY SRL ARAD
Str. PASCANI nr. 28 0722349313 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIBMARK SRL ARAD
B-dul DECEBAL (BOXE-AP.3) nr. 27, ap. 3 0257279474 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIEZE PROD SRL ARAD
Str. TRIBUNUL DOBRA nr. 18-22, bl.CORP 10 P Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIF CONSTRUCT CORPORATION SRL ARAD
Str. BAGDAZAR nr. 13 0742372813 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIFAR CON SRL ARAD
Str. BICAZ nr. 1-5 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIMENTUL COMIMPEX SIMANDAN EUGENIA SRL BOCSIG
nr. 531 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CIMVEST SA ARAD
Str. ARMONIEI nr. 94 0257256564 Constructii
CIPRIANO CONSTRUCT SRL LIPOVA
Str. 9 MAI nr. 12 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CLAU CONSTRUCT SRL ARAD
Str. DREPTATII nr. 5A 0257251881 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CLAVLA CONSTRUCT SRL ARAD
Str. EPISCOPIEI nr. 10/a, ap. 5 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
CODLEA CONSTRUCT SRL ARAD
Str. HOREA nr. 7 0257/252388 Constructii
CODRIN SRL ARAD
Str. 9 MAI nr. 16 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
COITRO SRL ARAD
Str. LIVIU REBREANU nr. 95 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
COKET TRADING SRL LIPOVA
Str. METIANU nr. 2, ap. 3 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
ANL a primit aprobare pentru construirea de locuinte cu capital privat
Executivul a modificat joi legea de infiintare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru a permite ANL sa atraga capital privat, in vederea construirii de locuinte destinate inchirierii.

“ANL va construi locuinte cu chirie, prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrari publice”, informeaza Guvernul intr-un comunicat dat publicitatii.

Tot joi a fost aprobat si Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”.

“Terenurile destinate construirii acestor locuinte apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si vor fi transferate in folosinta gratuita a ANL pe intreaga durata de existenta a constructiilor realizate prin acest program. In program vor putea fi preluate si constructiile nefinalizate, aflate in diferite stadii de executie, pentru includerea lor in circuitul public”, informeaza sursa citata.

Contractul de concesiune lucrari publice se atribuie conform prevederilor legale in vigoare, pe o durata “in general, de circa 20 de ani”.

“In cadrul contractului de concesiune, finantarea obiectivului de investitie se asigura de catre investitorii privati. Acestia urmeaza a primi, in contrapartida locuintelor realizate, o cota-parte din chiriile incasate, insotita de plati unitare periodice, care urmeaza a fi rambursate, de catre ANL, din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Locuintele vor fi exploatate de catre agentii economici, conform contractelor de concesiune incheiate”, explica Executivul.

Repartitia locuintelor se va face la nivel local, contractele de inchiriere urmand a fi incheiate de catre ANL. Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii, iar criteriile de ierarhizare a cererilor sunt cele folosite si in prezent in programul ANL de constructie de locuinte pentru tineri.

Chiria practicata pentru locuinte va fi calculata in functie de urmatoarele elemente: amortizare imobil pe o perioada de 60 de ani, administrare imobil, impozit cladire si asigurare locuinta.

Sursa: Business24
Acte necesare vanzarii
Acte necesare cadastru / intabulare
Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

* Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata.;

* Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;

* Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;

* Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

* Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

* Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Atentie! Certificatul fiscal este valabil 30 de zile, si nu trebuie sa depaseasca sfarsitul lunii. ex: Daca cererea a fost depusa dupa data de 25 martie este valabil pana la 1 mai.
Fara plan cadastral nu se poate face nicio instrainare. In cazul in care imobilul a fost dobandit dupa 1 iulie 1999 (data la care a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii funciare) si exista plan cadastral nu se mai face alt plan cadastral.

Certificatul Fiscal
Este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.
Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele :

* cerere (formular tip);

* act de identitate (original si fotocopie);

* dupa caz :

* Certificat de mostenitor (original si copie xerox);

* Certificat de deces (original si copie xerox);

* Certificat de nastere (original si copie xerox);

* Certificat de casatorie (original si copie xerox);

* Sentinta de divort (original si copie xerox);

* dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 1 leu/document;

* dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 4 lei;

* timbru fiscal de 0.30 lei.

Certificatul fiscal se va elibera, prin compartimentul REGISTRATURA - personal proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz.
În situatia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procura notariala sau împuternicire avocatiala.
Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul României. Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare.

Adeverinta Asociatia de Proprietari/Locatari
Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari, este un formular standard care atesta ca nu aveti datorii catre asociatie.

* se completeaza in 3 exemplare de catre administrator si presedintele Asociatiei de locatari. Este obligatoriu ca acestia sa semneze sa stampileze si sa-si treaca numele in clar;

* se ataseaza copie xerox dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba stampila asociatiei in original);

* se ataseaza copie xerox a ultimei chitante a platii cotelor de intretinere;

* vizarea adeverintei de catre Primaria de sector;

Adeverinta de la Asociatia de locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector.

Extrasul de carte funciara
Extrasul de carte funciara este actul in care este trecuta situatia juridica a imobilului. Aici sunt trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele prin care acestia au dobandit imobilul, sarcinile proprietatii (ipoteca, interdictii de instrainare, privilegii, etc).
Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si unde trebuie sa depuneti:

* dovada intabularii imobilului;

* copie act de proprietate;

* copie act identitate proprietar (proprietari);

* cerere tip;

Acest extras de carte funciare se elibereaza numai delegatiilor notariali, la cererea clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii cererii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui.

* Certificatul de sarcini va fi necesar in cazul in care cadastrul s-a facut cu mult timp in urma dar fara intabulare.

* Rolul fiscal – notarul face intabularea pentru cumparator.

In cazul in care faceti un precontract (care nu este realizat la notar) – cumparatorul trebuie sa solicite certificatul de carte funciara informativa, pe baza unei chitante scrisa de cel care vinde. Cel mai sigur este sa participe si martori, indicat 2 (dar sa nu fie ruda pana la gradul 3 inclusiv).

Actele care atesta dreptul de proprietate
Actul de dobandire al bunului imobiliar care atesta proprietatea poate fi de mai multe tipuri in functie de urmatoarele cazuri:
1. Imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica
- in acest caz este vorba despre un act de vanzare-cumparare
2. Imobilul a fost cumparat de la stat dupa 1989
- act de vanzare-cumparare
- procesul verbal de predare-primire a imobilului
- dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, daca plata s-a facut in rate
- daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC, atunci este necesara si incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare
3. Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de 1989

* contractul de construire

* procesul verbal de predare-primire a imobilului

* titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara.

* incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate).

* Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara, atunci trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul CEC-ului ( biroul administrativ) pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se face la biroul de carte funciara.

In functie de caz si urmatoarele acte pot atesta dreptul de proprietate:

* Certificat de mostenitor

* Contract de donatie

* Contract de schimb

* Sentinta civila definitiva

Acte necesare pentru vanzare imobil
1. Acte de proprietate in original
a) in cazul actelor incheiate cu SCAVL Giulesti, SC ICRAL Foisor SA, SC Orizont SA, DAFI, SC APOLODOR SA, IMOBILIARA RA, SC ROMCONFORT SA, SC Cotroceni SA, SC TITAN SA , SC BERCENI SA etc.:
- contract vanzare cumparare sau contract de construire; act aditional;
- proces verbal de predare-primire a locuintei
- contract de imprumut
- dovada de achitare integrala (adeverinta)
b) in cazul actelor incheiate la notar - contract vanzare cumparare
c) in cazul mostenirilor, dupa caz, actele de proprietate de la punctul a) sau b) si certificatul / certificatele de mostenitor.
La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).
2. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla apartamentul - pentru judete. In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara datorii.
Certificatul fiscal nu trebuie sa fie mai vechi de 3 zile si trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.
Certificatul fiscal trebuie adus la notariat cu o zi inainte de autentificarea contractului de vanzare cumparare, pentru verificare. In cazul in care nu se aduce cu o zi inainte si exista greseli, proprietarul isi asuma riscul de a nu incheia contractul de vanzare cumparare la data programata.
In cazul in care apartamentul nu este intabulat, intabularea se poate face si de catre biroul notarial si trebuie adus certificat fiscal pentru intabulare. La data incheierii contractului de vanzare cumparare trebuie adus un alt certificat fiscal, valabil 3 zile, cu mentiunea “pentru vanzare “.
3. Incheierea de carte funciara de la judecatorie sau de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara de sector.
4. Extrasul de carte funciara (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara de sector), care se obtine numai de biroul notarial. In extras trebuie sa se precizeze ca imobilul nu este grevat de sarcini.
Pentru obtinerea extrasului de carte funciara, trebuie sa se prezinte si sa completeze cererea la notariat, unul dintre proprietari, cu patru zile lucratoare inainte de incheierea contractului de vanzare cumparare.
5. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are datorii la cotele de intretinere, vizata la primaria de sector.
In cazul in care apartamentul este situat in sectorul 5, cererea trebuie depusa la Primarie, pentru vizat, cu cel putin 6 (sase) zile lucratoare inainte de semnarea contractului de vanzare cumparare;
6. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice.
7. Dosar cadastral in copie.
8. Daca este cazul, certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.
9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”.
10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate), in cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere.
Toate documentele se prezinta in original.
Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 7,6%, in noiembrie 2011
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în luna noiembrie 2011 faţă de luna octombrie 2011, ca serie brută cu 7,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3%, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică.

Faţă de luna noiembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii a crescut atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 16,7%, respectiv cu 14,0%.

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2011, comparativ cu perioada similară din 2010, volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută cu 2,8%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 1,1%.

În luna noiembrie 2011, volumul lucrărilor de construcţii (serie brută) a crescut faţă de luna octombrie 2011, cu 7,6%, creştere evidenţiată la toate elementele de structură. Lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 18,8%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, cu 12,5% şi lucrările de construcţii noi, cu 3,8%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile rezidenţiale (+18,6%), clădirile nerezidenţiale (+16,2%) şi construcţiile inginereşti (+2,3%).

Volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2011, comparativ cu luna octombrie 2011, a înregistrat o creştere cu 3,0%.

Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+15,7%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+4,3%). La lucrările de construcţii noi s-a înregistrat o scădere cu 1,2%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+10,1%), la clădirile nerezidenţiale (+3,3%) şi la construcţiile inginereşti (+0,1%).

Faţă de luna noiembrie 2010, ca serie brută, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 16,7%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de reparaţii capitale (+18,5%), la lucrările de construcţii noi (+18,4%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+11,4%).

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale şi la construcţiile inginereşti cu 24,3%, respectiv cu 23,8%. La clădirile nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 1,1%.

Volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2011, comparativ cu luna noiembrie 2010 a crescut cu 14,0%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de reparaţii capitale (+23,7%), la lucrările de construcţii noi (+18,4%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+6,2%).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+20,2%), la construcţiile inginereşti (+19,3%) şi la clădirile nerezidenţiale (+3,7%).

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2011, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii, serie brută, a crescut cu 2,8%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de reparaţii capitale (+14,1%) şi la lucrările de construcţii noi (+1,8%). La lucrările de întreţinere şi reparaţii curente volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 0,5%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale şi la construcţiile inginereşti cu 8,9%, respectiv cu 3,5%. La clădirile rezidenţiale, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 8,7%.

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2011, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 1,1%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+13,1%) şi la lucrările de construcţii noi (+0,1%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 1,4%.

Pe obiecte de construcţii au avut loc creşteri la clădirile nerezidenţiale (+10,4%) şi la construcţiile inginereşti (+1,1%). La clădirile rezidenţiale s-a înregistrat o scădere cu 7,8%.

Sursa: Capital
sursa: flux imobiliar
Citeste si stirile imobiliare
Programul Prima Casă va continua în 2013. Plafonul de garanţii, suplimentat cu 200 de milioane de euro
Dezghet usor in dezvoltarea imobiliara
Stocul de spatii industriale si logistice nu va creste semnificativ anul viitor
Cum te faci proprietar pe terenul de sub bloc
Jumatate din volumul investitiilor directe va fi absorbit de sectorul industrial
Harta preturilor la terenurile agricole. Cat mai costa un hectar de pamant in Romania?
S-au ieftinit taxele pentru intabulare. Afla cu cat
Asigurari facultative doar pentru sume asigurate ce exced celor acoperite de polita obligatorie pentru locuinte
La un pas de cel mai prost an in imobiliare
Lucrarile de constructii au crescut in primul semestru cu 7,5%
Romanii au tot mai multe spatii comerciale moderne
Proprietarii nu tin cont de fluctuatiile cursului valutar
Investitorii imobiliari nu-si mai ajuta cu bani firmele din Romania
Autorizatiile de constructie pentru rezidentiale, in scadere
Guvernul nu va emite titluri de plata pentru imobilele nationalizate pentru inca un an
Prelungirea interdictiei de vanzare a terenurilor agricole catre straini nu poate fi realizata
Cum dau dezvoltatorii “tepe” cu viciile de constructie
BCR a depasit pragul de 1 miliard de euro acordat pentru Prima casa
Bancile nu mai fac afaceri imobiliare pentru ca banii se intorc greu
Vesti proaste pe toate fronturile real estate-ului autohton
Vanzarea casei va fi nula fara atestatul energetic
Guvernul vrea sa mai amane legea privind proprietatile nationalizate
Investitorii nu sunt interesati sa finanteze locuintele ANL, pentru ca nu-si recupereaza banii
Romania, repetenta Europei la restituirea proprietatilor
“Gaura” lasata de Guvern in imobiliare: Fara subventii, mai putini cumparatori
Dezghet pe piata apartamentelor vechi
2012 ar putea aduce o crestere pe segmentul spatiilor industriale
Mica evaziune imobiliara
Numarul autorizatiilor pentru constructii de locuinte a crescut cu 15,4% luna trecuta
ANL va finaliza anul acesta 1.800 de locuinte incepute anterior
Murano Shop - bijuterii si obiecte decorative din sticla de Murano
Silver Shop - bijuterii din argint 925
Home | Contact | Termeni si conditii | Acord de confidentialitate