HOME ADAUGA ANUNTURI IMOBILIARE DIRECTOR FIRME UTILE CONTACT
Imobiliare
Cautare imobiliare
Localitatea
Zona
Tip spatiu
Oferit spre
   
Cuvant
Utile imobiliare
Catalog de firme
Cautare firme
Localitate
Domeniu de activitate  
Cuvant
 
Curs valutar BNR
Ati selectat categoria: Arhitecti, ingineri
(IN.A.P.S) INARCH PREMO STRUCTURES SRL ARAD
B-dul GENERAL VASILE MILEA nr. 3, ap. 11 0257251477 Societatea comerciala inarch PREMO structures s.r.l ...
A.G. PROIECT-S SRL ARAD
B-dul MARESAL ION ANTONESCU nr. 41, ap. 2.a 0257234005 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
A.M. ATELIER SRL ARAD
Str. BUSTENI nr. 14, ap. 3 0257232400 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ABRRA PRO CPH SRL ARAD
Str. HATMANUL ARBORE nr. 55 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ACTIV CONSULTING SRL SIRIA
nr. F.N. 0257230571 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ALDEA CONSTRUCTII-INSTALATII SRL ARAD
Str. EROUL NECUNOSCUT nr. 23 0257280011 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ALEX CONSULT CONSTRUCT SRL ARAD
Aleea ULISE nr. 7, bl.Y12, sc. C, ap. 8 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ALPIN PROIECT SRL ARAD
Str. ION BUDAI DELEANU nr. 53 0257239890 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
AMALGAM SRL ARAD
Spl. GEN. PRAPORGESCU nr. 19, bl.10, ap. 2 0257212240 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ANGHEL PROIECT SRL ARAD
B-dul GEN.VASILE MILEA nr. 38 0257251621 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ANNADOLY CONSTRUCT SRL MONEASA
nr. 94 0257313212 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
AQUA PROIECT SRL ARAD
B-dul DECEBAL nr. 26, ap. 2 0257284253 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARCOINSTAL SRL ARAD
B-dul IULIU MANIU nr. 49, ap. 8 0257219834 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARCON CZISZTER SRL ARAD
Str. PETRU RARES nr. 4 0257233340 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARCOS PROIECT CONSTRUCT SRL SANTANA
Str. CaMPULUI nr. 56 0257/462036 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARH-DESIGN SRL ARAD
B-dul REVOLUTIEI nr. 104, ap. 3 0257283171 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARHI PROIECT PBG SRL ARAD
Str. VOINICILOR nr. 47, bl.506, sc. C, ap. 4 0720067228 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARHIDECOR SRL ARAD
Calea AUREL VLAICU Bl. Z.22, sc. A, ap. 2 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARHITECT SRL ARAD
Calea RADNEI nr. 282 0257256342 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
ARHITECTURAL CONFORT SRL ARAD
Str. EPISCOPIEI nr. 24, ap. 11 0257210927 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si al ...
O casa care produce energie electrica in surplus
Doi ani de colaborare în design și construcții în Los Angeles a dus la o casă eficientă energetic care a ridicat standardele locuințelor sustenabile. Ea a fost premiată în 2011, ocupând locul întâi la un concurs pe tema eficienței energetice organizat de departamentul de specialitate din guvernul SUA, pentru integrarea inovativă a caracteristicilor verzi. Casa cuprinde 45 de panouri solare ce generează atât de multă energie electrică încât, după ce alimentează toți consumatorii din casă, poate fi folosită și pentru încărcarea a două autoturisme electrice.
Evidenta cadastral-juridica
Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora.

logo_ancpiUnul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati apartianad aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara. Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati apartinand unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara. Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv. Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicand numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se vor pastra cererile de inscriere impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul precum si din 3 parti:

A. Partea I ,referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;
b) suprafata terenului, categoria de folosinta si dupa caz constructiile;
c) amplasamentul si vecinatatile;
d) valoarea impozabila.

B. Partea a II-a referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutiile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu in partea I sau a II-a a cartii funciare cu privire la inscrierile facute;

C. Partea a III-a referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz folosinta, abitatie, servitutie in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificare, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Datele din cartea funciara pot si redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelurare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face in temeiul actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau in cazuri anume prevazute de lege, decizia autoritatii administrative va inlocui actul.

Inscrierea unui drept se poate efectua numai:
a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;
b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul daca amandoua inscrierile se cer deodata.
Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara cand provin din succesiune, accesiunea , vanzare silita si uzucapiune (posesia sub nume de proprietar sau un mod original de dobandirea dreptului de proprietate).Aceste drepturi se vor inscrie in prealabil daca titularul intelege sa dispuna de ele.
In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana ,prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti.
Inscrierea provizorie in cartea funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi afectate de o conditie suspensiva dau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila.

Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
1. Inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
2. Dreptul inscris a fost gresit calificat;
3. Nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
4. Inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Actiunea in rectificare sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila.
Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta in drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte.
Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei si va de insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa biroului de carte funciara.
In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentiunea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
Daca mai multe cereri au fost depuse deodata in acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotareasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.

Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara.

In acest scop, va trimite cererea de inscriere a acestui act in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul in afara de cazul in care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere.
Instanta judecatoreasca va transmite in termen de 3 zile hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.

Detalii complete gasiti pe www.ancpi.ro
Falsa piaţă a cumpărătorilor
De ceva vreme auzim în media de business că avem de-a face cu o piaţă a cumpărătorilor. Chiar reprezentanţii unor sectoare hiperinflamate precum cel imobiliar sau auto afirmă asta. Ne-am putea bucura considerând că, în sfârşit, asistăm la capitularea şmecherilor din imobiliare care ne promiteau scumpiri pe segmentul rezidenţial pentru următorii zeci de ani şi a dealerilor de autoturisme care tratau clienţii de ca şi când aceştia ar fi trebuit să fie recunoscători că aveau acces la branduri renumite din industria de profil. Dar avem, într-adevăr, o piaţă a cumpărătorilor aşa cum susţin unii analişti?

Prin definiţie, o piaţă a cumpărătorilor este aceea în care oferta surclasează clar cererea, iar preţurile sunt relativ scăzute. Este suficient să ne uităm în jur pentru a ne da seama că numai prima condiţie este, în parte, valabilă. Preţurile sunt scăzute doar relativ la cotaţiile din vârful balonului nesustenabil al creditării. Nici la alimente, nici în desfacerea bunurilor de consum, nici pe piaţa auto reducerile de preţ nu sunt semnificative. Cu atât mai puţin în piaţa imobiliară unde, în mod ciudat, au fost alese drept reper tocmai preţurile din vârful celei mai mari bule speculative din istoria României.
În pofida începutului procesului de implozie a creditului, a îngustării dramatice a cererii solvabile pe mai multe pieţe, a stresului financiar al unor societăţi comerciale, ajustările de preţ sunt nesemnificative. Nu! Nu suntem deocamdată într-o piaţă a cumpărătorilor. Nici măcar în sectorul de real estate unde blocajul este cvasitotal, cumpărărorii inexistenţi şi developerii apăsaţi de presiunea scadenţelor la credite. Şi nici în piaţa auto unde parcurile societăţilor de leasing sunt pline de maşini returnate ale rău-platnicilor, iar străzile ne oferă spectacolul zecilor de mii de vehicule cu anunţuri de vânzare în geam.
În realitate, suntem încă într-o piaţă în care vânzătorii se află în negare vizând randamentele de altă dată, imposibil de realizat acum pe spatele unui consumator istovit. Controlând stocuri importante sau capacităţi de producţie supradimensionate, vânzătorii vin în piaţă cu oferte oscilante menite să îi dezorienteze pe cumpărători şi să le zdruncine răbdarea de a aştepta să facă o “achiziţie pe cinste”. Pieţele în picaj, marcate de volatilitate ridicată şi preţuri neuniforme pentru categorii de produse similare nu sunt în niciun caz ale cumpărătorilor.
Dacă la vânzarea bunurilor de consum lucrurile sunt supuse unor fluctuaţii mai mari chiar prin natura acestora, situaţia în domeniul activelor ar trebui să fie mult mai clară. Într-o perioadă de criză, activele se ieftinesc. Este o chestiune de manual, eludată în special de cei care se află blocaţi pe piaţa imobiliară autohtonă. Un proces deflaţionist de durată care să ducă cotaţiile din real estate mai aproape de valori fundamentale sustenabile este scenariul previzibil, ocolit cu abilitate de cei care lucrează în domeniu sau care sunt ticsiţi cu portofolii de apartamente, spaţii de birouri ori terenuri. Chiar dacă şmecherii din imobiliare ne spun acum că sectorul rezidenţial este aproape de minime şi că ne confruntăm cu o piaţă a cumpărătorilor, situaţia este departe de a fi astfel. Şi asta nu numai pentru că preţurile încă sunt inflamate, dar şi pentru că încă vânzătorii sunt cei care dau tonul imprimând oscilaţii de preţ care să îi confuzioneze pe cumpărători. Având ca reper cotaţiile din vârful curbei speculative, aceştia sunt derutaţi de fiecare dată când este anunţat minimul absolut, iar preţurile încep să simuleze urcarea.
Instabilitatea cadrului legislativ, de asemenea, este o sursă menită să îi sperie pe clienţi, pârghia statului fiind folosită de capital pentru a determina buluceala cumpărătorilor la rafturi sau înhămarea “prostimii” la credite împovărătoare pentru dobândirea unor active supraevaluate. În această vară, programul “Prima Casă” ne-a oferit un astfel de exemplu pentru piaţa imobiliară. Acum, o nouă (a câta oare?) revizuire a taxei de primă înmatriculare îi descumpăneşte pe potenţialii cumpărători de autovehicule, care altminteri ar fi aşteptat cuminţi clarificarea situaţiei pe respectiva piaţă şi ar fi continuat să economisească pentru a se expune cât mai puţin pe levierul periculos al dobânzilor la leasing. Ce să mai spunem, când oficialii statului ne agită spectrul majorărilor de TVA!?
În aşa climat volatil cui îi mai arde să economisească? Ne vine să ne repezim cu toţii spre primul produs oferit, nu convinşi că facem “afacerea vieţii”, dar cu teama că “cine ştie ce se mai întâmplă”. Strategia discount-urilor este şi ea eficientă, în condiţiile în care cumpărătorii se tem că vor pierde “promoţia”. Şi, până la urmă - nu-i aşa? - uite!, preţurile nu au scăzut… Mai bine profităm de cine ştie ce reducere nemaivăzută. Este aceasta o piaţă a cumpărătorilor? Cu siguranţă, nu.
Chiar dacă din direcţia capitalului ne vin cântece de sirenă cum că ar fi o piaţă a cumpărătorilor, lucrurile nu stau astfel. Această presupunere nu face decât să adoarmă vigilenţa clienţilor cărora agenţii de vânzări le pun în braţe active supraevaluate şi în cârcă împrumuturi înrobitoare. Cu toate acestea, consumatorii sunt fericiţi, întrucât cumpără case şi maşini la preţuri promoţionale, pe finanţare la dobânzi promoţionale. Normal! Doar ni se spune că suntem într-o piaţă a cumpărătorilor! Să păşim cu încredere! La promoţia de Crăciun! La promoţia de Paşte! Grabă mare! Pentru că românii sunt plini de bani, iar creditul e pe toate străzile! O să fie o explozie a cererii şi, în consecinţă, a preţurilor!
Cum oare în pieţe supradimensionate ca aceea imobiliară sau auto am putea crede că fiecare nouă corecţie de preţ, fiecare nouă ofertă va fi şi ultima? Cum să ne imaginăm că active aflate sub incidenţa unor credite ale căror scadenţe vin necruţător nu vor influenţa în cele din urmă piaţa, ajutând la conturarea unor noi şi noi minime? Cum putem crede în reluarea unui trend ascendent pe piaţa rezidenţială, când rata împrumuturilor neperformante urcă vertiginos, iar etapa executărilor silite este un lucru pe care încă nimeni nu îl ia încă în discuţie? Minimele se vor consemna în piaţă nu o dată cu discounturile pe care binevoitor le oferă developerii. Acestea vor apărea, “la spartul târgului”, în episodul lichidării activelor companiilor falimentare şi a familiilor insolvente. Aşa e în orice perioadă de implozie a creditului. Când o astfel de perspectivă se prefigurează în faţă, nu putem vorbi de o piaţă a cumpărătorilor, fiecare dintre aceştia fiind un potenţial perdant.
În aceste condiţii, cum arată o adevărată piaţă a cumpărătorilor? Cu totul altfel decât tabloul năucitor de acum. Ar fi perioada de uşurare după picajul pieţei în care preţurile rămân în consolidare, iar oferta este generoasă ca volum şi relativ uniformă. Preţurile sunt într-adevăr mici, sustenabile din punct de vedere fundamental, deloc istovitoare pentru cumpărătorul mediu. Este perioada în care achiziţiile nu se fac sub stres. În pieţele de active este o acalmie în care acumularea liniştită este posibilă pentru deţinătorii capitalului mare, iar clienţii de retail nu se calcă pe bătături într-o goană nebunească după cea mai exorbitantă ofertă. Creditul este greu de accesat, dar dobânzile sunt predictibile şi nu foarte ridicate. Accentul se pune pe economii, fapt pentru care achiziţia unui imobil, de exemplu, nu presupune îndatorarea pe zeci de ani a familiilor. Seamănă paradigma enunţată mai sus cu situaţia din România de azi? Deloc. Suntem într-o falsă piaţă a cumpărătorilor.

Sursa: Curierul National
sursa: flux imobiliar
Citeste si stirile imobiliare
Programul Prima Casă va continua în 2013. Plafonul de garanţii, suplimentat cu 200 de milioane de euro
Dezghet usor in dezvoltarea imobiliara
Stocul de spatii industriale si logistice nu va creste semnificativ anul viitor
Cum te faci proprietar pe terenul de sub bloc
Jumatate din volumul investitiilor directe va fi absorbit de sectorul industrial
Harta preturilor la terenurile agricole. Cat mai costa un hectar de pamant in Romania?
S-au ieftinit taxele pentru intabulare. Afla cu cat
Asigurari facultative doar pentru sume asigurate ce exced celor acoperite de polita obligatorie pentru locuinte
La un pas de cel mai prost an in imobiliare
Lucrarile de constructii au crescut in primul semestru cu 7,5%
Romanii au tot mai multe spatii comerciale moderne
Proprietarii nu tin cont de fluctuatiile cursului valutar
Investitorii imobiliari nu-si mai ajuta cu bani firmele din Romania
Autorizatiile de constructie pentru rezidentiale, in scadere
Guvernul nu va emite titluri de plata pentru imobilele nationalizate pentru inca un an
Prelungirea interdictiei de vanzare a terenurilor agricole catre straini nu poate fi realizata
Cum dau dezvoltatorii “tepe” cu viciile de constructie
BCR a depasit pragul de 1 miliard de euro acordat pentru Prima casa
Bancile nu mai fac afaceri imobiliare pentru ca banii se intorc greu
Vesti proaste pe toate fronturile real estate-ului autohton
Vanzarea casei va fi nula fara atestatul energetic
Guvernul vrea sa mai amane legea privind proprietatile nationalizate
Investitorii nu sunt interesati sa finanteze locuintele ANL, pentru ca nu-si recupereaza banii
Romania, repetenta Europei la restituirea proprietatilor
“Gaura” lasata de Guvern in imobiliare: Fara subventii, mai putini cumparatori
Dezghet pe piata apartamentelor vechi
2012 ar putea aduce o crestere pe segmentul spatiilor industriale
Mica evaziune imobiliara
Numarul autorizatiilor pentru constructii de locuinte a crescut cu 15,4% luna trecuta
ANL va finaliza anul acesta 1.800 de locuinte incepute anterior
Murano Shop - bijuterii si obiecte decorative din sticla de Murano
Silver Shop - bijuterii din argint 925
Home | Contact | Termeni si conditii | Acord de confidentialitate