HOME ADAUGA ANUNTURI IMOBILIARE DIRECTOR FIRME UTILE CONTACT
Imobiliare
Cautare imobiliare
Localitatea
Zona
Tip spatiu
Oferit spre
   
Cuvant
Utile imobiliare
Catalog de firme
Cautare firme
Localitate
Domeniu de activitate  
Cuvant
 
Curs valutar BNR
Oferte imobiliare
Inchiriere diverse Be in want of Backing With Vitamins And Minerals? Be familiar with This intelligence to fall ill knowledge Poltura:
be in want of backing with vitamins and minerals? b ...
supplements24Mig EUR/luna
07.07.2017
detalii
vitamins are material in ration you be given the most from your exert plan. supplementing your nutriment with vitamins and minerals can boost you recover from your alluramin...
Cand e chiria mai buna ca rata
Pe lângă plata lunară, calculul trebuie să ţină cont de durata creditului, vârsta împrumutatului şi nivelul dobânzilor la economisire. O chirie mică face posibilă achiziția casei mai târziu, din economii.

Comparaţia dintre rata la bancă şi chirie este cel mai popular instrument de luare a deciziei dacă e timpul sau nu să cumperi o locuinţă. Însă este şi foarte înşelătoare.

Totuşi, această comparaţie nu ţine întotdeauna cont de un lucru: durata creditului este limitată în timp ce nevoia de locuire este permanentă.

Astfel, o rată la bancă mai mare se poate transforma în economisire iar, la sfârşitul creditului, în capital. Adică, în loc să mai plăteşti chirie sau rată nu mai plăteşti nimic. Sigur, dacă rata este mult mai mare decât chiria, este preferabil să economiseşti banii respectivi. Care este pragul exact de rentabilitate se poate calcula.

Putem lua cazul unui cumpărător de 30 de ani, care plăteşte o chirie de 200 de euro şi care este dispus să ia un credit pe maximum 20 de ani. Dobânda pentru credite este acum de 5% şi va putea ajunge la 7%. Dobânda la economisire este 3%, putând creşte la 5%.

Dacă rata este 300 de euro, atunci este de preferat să plătească chirie şi să pună la bancă 100 de euro. La sfârşitul celor 20 de ani va avea 42.000 de euro şi va trebui să plătească în continuare chirie de 200 de euro timp de, probabil, 30 de ani. Cei 42.000 de euro pot asigura, la o dobândă de 5%, o anuitate (rentă) de 220 euro pe lună timp de 30 de ani. Deci va câştiga 20 de euro pe lună din faptul că a stat cu chirie.

Dacă însă rata este de 250 de euro, socoteala se schimbă – mai bine cumpără. La sfârşitul celor 20 de ani, va avea casă şi economii de 21.000 de euro. Nu va mai plăti chirie deloc iar economiile îi pot asigura o anuitate de 110 euro pe lună.

Însă calculul depinde şi de vârsta împrumutatului. La 20 de ani, echilibrul apare la o rată cu 50% mai mare decât chiria.

La 40 de ani, în schimb, punctul respectiv este cu doar 35% mai mare, deci la o chirie de 200 de euro rata nu trebuie să depăşească 270 de euro. 35-50% este procentul cu care rata pe 20 de ani poate depăşi chiria, în funcţie de vârsta împrumutatului.

PRECAUŢII

5 întrebări înainte de a începe calculele

1. Ai bani de avans?

Cofinanţarea pe care o cere banca trebuie inclusă în comparaţie fie direct, prin contractarea unui credit separat, fie indirect, prin ajustarea ratei. Astfel, dacă avansul este de 25%, pentru comparaţie se va folosi o rată mai mare cu 1/3.

2. Cât va fi dobânda în viitor?

O dobândă mică la credit nu este întotdeauna o veste bună. Pentru că are mari şanse să mai crească. Iar creşterea dobânzilor, pe lângă costul lunar mai mare, duce şi la ieftinirea proprietăţilor.

Astfel, decizia de cumpărare este mai sănătoasă dacă o comparaţie dintre rată şi chirie se face la o dobândă mare. Pe de altă parte, un nivel mic al dobânzilor la economisire favorizează cumpărarea.

3. Preţurile vor creşte sau vor scădea?

În primul caz, cumpărarea este din start avantajoasă. Altfel, mai bine închiriezi.

4. Eşti destul de disciplinat pentru a economisi?

Dacă veniturile actuale sunt mici dar cele anticipate în viitor sunt substanţial mai mari, costurile în plus mai pot fi amânate. Pe de altă parte, dacă ai destui bani dar nu te poţi abţine să-i cheltui, un credit ipotecar poate fi o metodă bună de autodisciplină.

5. Chiar vrei să fii legat de un loc?

Locuinţele au o lichiditate foarte mică, ceea ce însemna că poţi fi obligat să aştepţi cu lunile dacă vrei să vinzi “la preţul pieţei”. Dacă va trebui să te muţi în alt oraş, vei ajunge în situaţia de-a plăti şi rată şi chirie.

Sursa: Evenimentul Zilei
Termeni tehnici
C.U - Certificatul de urbanism

Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului - spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, etc.), precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului
- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism
- plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie
- plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500) si memoriu de prezentare
- act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului (optional)

C.U.T - Coeficientul de Utilizare al Terenului

Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

P.A.C - Proiectul pentru Autorizatia de Construire

Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii autorizatie de construire:

- cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa
- proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)
- documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie
- certificatul de urbanism
- avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism
- declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului

P.A.D - Proiectul pentru Autorizatia de Demolare

Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si re-proiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

P.O.T - Procentul de Ocupare al Terenului

Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea construi pe sfert din suprafata terenului).

Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.

P.U.D - Plan Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. P.U.D-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista P.U.D pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza P.U.G-ului si P.U.Z-ului.

P.U.G - Plan Urbanistic General

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, P.U.G-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, P.U.Z-urile si apoi P.U.D-urile.

P.U.Z - Plan Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localitatii din care face parte. Prin P.U.Z se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (P.U.Z-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).
Opinie Dragos Dragoteanu: In imobiliare timpul a devenit mai important decat pretul
Într-o piaţă imobiliară confuză, în mare parte blocată, aproape toată lumea vorbeşte numai de preţ. În perioada boom-ului imobiliar, investitorii se raportau strict la valoarea de vânzare sau de cumpărare.

Între timp, condiţiile economice s-au schimbat. Cu toate acestea, astăzi există jucători din acest domeniu care au acelaşi comportament.

În ţările dezvoltate, un factor primordial care influenţează percepţia publicului despre piaţa imobiliară este dat de timpul în care se vinde o casă. Preţurile nu fluctuează foarte mult comparativ cu perioada necesară finalizării unei tranzacţii din momentul în care o proprietate a fost listată.

În România, astfel de analize aproape nici nu s-au făcut şi, din păcate, evoluţia acestui barometru imobiliar este imperceptibilă sau nesemnificativă. Să însemne acest lucru că actuala criză nu a adus nicio schimbare în percepţia publicului despre imobiliare? Răspunsul nu e greu de aflat!

Cei care au avut inspiraţia să vândă înainte de spargerea booble-ului imobiliar au fost norocoşi. Puţini au intuit că piaţa o va lua la vale. Imobiliarele erau pentru oricine şi se credea că se poate vinde orice la orice preţ.

Dacă în perioada 2006 -2008 acest lucru se putea numi eroare, acum s-a transformat pentru mulţi într-o consolare. Totul a ţinut de timp. Speculatorii s-au resemnat şi vor trece ani buni până când acest cuvânt va fi rostit de aceiaşi “actori” imobiliari. Timpul a lucrat în defavoarea acelora care au intrat în acest domeniu nepregătiţi. Dar, oare, acum sunt mai conştienţi decât înainte?

Poziţionarea imobilelor, fie că e vorba de o construcţie rezidenţială sau nerezi­denţială, s-a dovedit cu adevărat impor­tantă. Location, location, location!

Cine a făcut imobiliare la “plesneală” sau la grămadă suferă acum de lipsă de clienţi. Timpul a făcut deja şi va face şi în viitor o selecţie foarte dură în acest domeniu. Preţul a trecut deja pe planul doi.

Cât timp un potenţial client nu consideră că o proprietate este astăzi o reală oportunitate, el nu va deschide buzunarul pentru niciun fel de nouă investiţie, fie că vorbim de cumpărare sau închiriere. Preţul nu va mai fi singura unitate de măsură, pentru că timpul lucrează în favoarea acelora care ştiu să evite greşelile trecutului.

Educaţia imobiliară se face în timp. Iar timpul înseamnă bani pierduţi sau câştigaţi! Spre surprinderea multora, timpul a “săpat” în valoarea imobilelor şi pentru beneficiarii cumpărătorilor prin programul “Prima Casă”.

Plafonul de 60.000 de euro s-a dovedit într-un timp scurt prea generos pentru cei care şi-au dorit să acceseze fonduri destinate primei achiziţii. Unui apartament cumpărat acum un an sau mai mult, dacă i s-ar face o reevaluare în prezent, valoarea lui nu ar depăşi 75% din cât a costat. Pentru unele case deprecierea va atinge curând şi 50%!

Perspectiva revenirii pieţei nu este prea apropiată pe acest segment de piaţă. La modul general, uzura blocurilor vechi va diminua şi mai mult valoarea acestui gen de proprietăţi.

Deşi creditele preferenţiale au fost şi rămân atractive prin acest program, se poate constata că, cel puţin momentan, toţi “fericiţii” cumpărători au pierdut de fapt bani. Direct - prin momentul la care s-a făcut tranzacţia şi indirect - prin trecerea timpului, raportat la posibilitatea revânzării în caz de nevoie.

E adevărat că nu mulţi au de gând să vândă, dar timpul le poate schimba pre­tenţiile locative sau poate să-i pună în faţa luării unei decizii de înstrăinare forţată de împrejurări nefericite.

Perspectiva apoape sigură a creşterii în timp a valorii Euribor va afecta şi mai mult profitabilitatea investiţiei imobiliare prin programul “Prima casă”. Preţurile s-au schimbat din cauza vremurilor, dar timpul se scurge imperturbabil. În aceste condiţii, intenţia Guvernului şi garantarea împru­muturilor respective se poate transforma în timp în profit exclusiv în favoarea fi­nanţatorilor. Din nou băncile îşi iau partea leului.

Investitorii care mai sunt activi pe piaţă caută oportunităţi. Timpul lucrează în favoarea lor. Acelaşi timp pe care-l măsoară şi potenţialii vânzători.

De cealaltă parte a “baricadei” acest indicator imobiliar se vede altfel. Pentru unii este o catastrofă, alţii îl percep ca o creştere a şanselor de noi achiziţii profitabile. Mai devreme sau mai târziu vor exista victime directe sau colaterale.

Pe zi ce trece, numărul activelor neperformante creşte. BNR monitorizează listele băncilor cu rău-platnici, care devin o problemă reală. Fără o revigorare sănătoasă a economiei, în 2011 vor fi multe victime în imobiliare. Cert este că timpul trece. În favoarea cui, rămâne de văzut. În defa­voarea cui putem să constatăm şi astăzi!

Dragoş Dragoteanu este proprietarul firmei de intermediere şi consultanţă în imobiliare Euroest, cu afaceri de 2,18 milioane de euro în 2009

Sursa: Ziarul Financiar
sursa: flux imobiliar
Citeste si stirile imobiliare
Programul Prima Casă va continua în 2013. Plafonul de garanţii, suplimentat cu 200 de milioane de euro
Dezghet usor in dezvoltarea imobiliara
Stocul de spatii industriale si logistice nu va creste semnificativ anul viitor
Cum te faci proprietar pe terenul de sub bloc
Jumatate din volumul investitiilor directe va fi absorbit de sectorul industrial
Harta preturilor la terenurile agricole. Cat mai costa un hectar de pamant in Romania?
S-au ieftinit taxele pentru intabulare. Afla cu cat
Asigurari facultative doar pentru sume asigurate ce exced celor acoperite de polita obligatorie pentru locuinte
La un pas de cel mai prost an in imobiliare
Lucrarile de constructii au crescut in primul semestru cu 7,5%
Romanii au tot mai multe spatii comerciale moderne
Proprietarii nu tin cont de fluctuatiile cursului valutar
Investitorii imobiliari nu-si mai ajuta cu bani firmele din Romania
Autorizatiile de constructie pentru rezidentiale, in scadere
Guvernul nu va emite titluri de plata pentru imobilele nationalizate pentru inca un an
Prelungirea interdictiei de vanzare a terenurilor agricole catre straini nu poate fi realizata
Cum dau dezvoltatorii “tepe” cu viciile de constructie
BCR a depasit pragul de 1 miliard de euro acordat pentru Prima casa
Bancile nu mai fac afaceri imobiliare pentru ca banii se intorc greu
Vesti proaste pe toate fronturile real estate-ului autohton
Vanzarea casei va fi nula fara atestatul energetic
Guvernul vrea sa mai amane legea privind proprietatile nationalizate
Investitorii nu sunt interesati sa finanteze locuintele ANL, pentru ca nu-si recupereaza banii
Romania, repetenta Europei la restituirea proprietatilor
“Gaura” lasata de Guvern in imobiliare: Fara subventii, mai putini cumparatori
Dezghet pe piata apartamentelor vechi
2012 ar putea aduce o crestere pe segmentul spatiilor industriale
Mica evaziune imobiliara
Numarul autorizatiilor pentru constructii de locuinte a crescut cu 15,4% luna trecuta
ANL va finaliza anul acesta 1.800 de locuinte incepute anterior
Murano Shop - bijuterii si obiecte decorative din sticla de Murano
Silver Shop - bijuterii din argint 925
Home | Contact | Termeni si conditii | Acord de confidentialitate