HOME ADAUGA ANUNTURI IMOBILIARE DIRECTOR FIRME UTILE CONTACT
Imobiliare
Cautare imobiliare
Localitatea
Zona
Tip spatiu
Oferit spre
   
Cuvant
Utile imobiliare
Catalog de firme
Cautare firme
Localitate
Domeniu de activitate  
Cuvant
 
Curs valutar BNR
Oferte imobiliare
Inchiriere birouri Arad Central:
inchiriez birou central, 1 decembrie
350 EUR/luna
25.03.2015
detalii
- birou situat la parter - complet mobilat si utilat - 1 camera - bucatarie - grup sanitar
Inchiriere birouri Arad Ultracentral:
vand / inchiriez cladire pentru spatii de birouri, ...
9 EUR/mp/luna
27.04.2012
detalii
- cladire ultracentrala cu stil arhitectural deosebit; structura complexa; - imobil prevazut cu 46 birouri structurate in 1, 2 si 3 incaperi; - ultimele modernizari realizate in anul 2007 (cu plan de renovari in 2012); - imobilul este prevazut cu...
Inchiriere birouri Arad :
inchiriere birouri
26.04.2012
detalii
ofer spre vanzare/inchiriere spatii pentru birouri cu suprafete intre 15 si 80 mp in zona aradul nou. destinatie: birouri/spatii pentru sedii sociale acces: cartierul aradul nou, la 150m de soseaua de centura (micalaca-subcetate) si la 100m de...
Evidenta cadastral-juridica
Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora.

logo_ancpiUnul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati apartianad aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara. Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati apartinand unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara. Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv. Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicand numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se vor pastra cererile de inscriere impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul precum si din 3 parti:

A. Partea I ,referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;
b) suprafata terenului, categoria de folosinta si dupa caz constructiile;
c) amplasamentul si vecinatatile;
d) valoarea impozabila.

B. Partea a II-a referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutiile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu in partea I sau a II-a a cartii funciare cu privire la inscrierile facute;

C. Partea a III-a referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz folosinta, abitatie, servitutie in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificare, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Datele din cartea funciara pot si redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelurare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face in temeiul actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau in cazuri anume prevazute de lege, decizia autoritatii administrative va inlocui actul.

Inscrierea unui drept se poate efectua numai:
a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;
b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul daca amandoua inscrierile se cer deodata.
Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara cand provin din succesiune, accesiunea , vanzare silita si uzucapiune (posesia sub nume de proprietar sau un mod original de dobandirea dreptului de proprietate).Aceste drepturi se vor inscrie in prealabil daca titularul intelege sa dispuna de ele.
In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana ,prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti.
Inscrierea provizorie in cartea funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi afectate de o conditie suspensiva dau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila.

Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
1. Inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
2. Dreptul inscris a fost gresit calificat;
3. Nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
4. Inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Actiunea in rectificare sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila.
Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta in drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte.
Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei si va de insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa biroului de carte funciara.
In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentiunea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
Daca mai multe cereri au fost depuse deodata in acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotareasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.

Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara.

In acest scop, va trimite cererea de inscriere a acestui act in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul in afara de cazul in care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere.
Instanta judecatoreasca va transmite in termen de 3 zile hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.

Detalii complete gasiti pe www.ancpi.ro
Un paliativ pentru imobiliare: anuntul tranzactiilor din Monitorul Oficial poate fi facut si pe site-ul propriu
Guvernul a aprobat săptămâna aceasta o ordonanţă de urgenţă care modifică legea societăţilor comerciale şi are implicaţii în primul rând în sectorul de fuziuni şi achiziţii, pe care îl simplifică, potrivit avocaţilor din piaţa de profil.

Piaţa de profil este în suferinţă de mai mulţi ani, în primul rând din cauza dificultăţilor de finanţare, dar consultanţii susţin că o aliniere a legislaţiei la directivele europene este bine-venită.

“Sunt reduse, în anumite condiţii, obligaţiile de raportare către acţionari şi asociaţi, în cadrul operaţiunilor de fuziune sau divizare, sunt simplificate formalităţile de informare a acţionarilor, precum şi formalităţile de publicitate legate de constituirea şi modificarea actelor constitutive şi se propune folosirea paginii proprii de internet a societăţii, în locul publicităţii prin Monitorul Oficial”, aşa ar suna un rezumat al modificărilor întreprinse, potrivit anunţului făcut de Guvern.

Ce spun consultanţii? “În mare, vorbim despre o simplificare şi accelerare a proceselor de fuziuni şi divizări, care sunt foarte bine-venite. Fuziunile şi diviză rile sunt modalităţi de restructurare ale căror importanţă şi frecvenţă au crescut în contextul dificultăţilor economice din ultimii ani.

Formalismul excesiv făcea aceste procese mai lente decât îşi puteau de multe ori permite societăţ ile implicate”, spune Diana Fejer, senior associate în cadrul echipei de fuziuni şi achiziţii a firmei Reff & Asociaţii.

Procesul juridic de realizare a unei tranzacţii se poate întinde în prezent şi pe câteva luni, dar noua lege oferă posibilitatea de renunţ are la o serie de rapoarte sau situaţii financiare.

În plus, publicarea anunţurilor privind fuziunile sau divizările pe site-ul propriu este şi mai ieftină şi mai rapidă decât cea din Monitorul Oficial.

“Cele mai multe modificări simplifică procesul, eliminând unele cerinţe inutile (precum rapoarte suplimentare de evaluare, întocmire de situaţii financiare intermediare sau extinderea cazurilor în care se poate aplica procedura simplificată) şi introducând modalităţi mai pragmatice de comunicare, precum publicarea pe site-ul propriu de internet, în anumite condiţii, ceea ce e nu numai mai simplu şi mai puţin costisitor, dar şi mai rapid decât publicarea în Monitorul Oficial”, a mai spus reprezentantul Reff & Asociaţii.

Piaţa locală de fuziuni şi achiziţii s-a ridicat anul trecut la circa un miliard de euro, faţă de un nivel de 6-7 miliarde de euro în perioada 2007-2008, când investitorii străini erau mult mai atraşi de activele din economia locală.

Sursa: Ziarul Financiar
Ca-n vremurile bune: Romanii grabesc pasul spre banci, ca sa ia ultimele credite pe care si le mai permit
Din noiembrie 2011 şi până acum, împrumuturile au prins viteză pentru că debitorii se tem că noile norme ale băncii centrale le vor tăia accesul la sumele dorite. Debitorii bat din nou la porțile băncilor pentru împrumuturi

Trei dintre băncile locale au primit deja avizul BNR pentru a acorda credite potrivit noului Regulament al băncii centrale, una dintre ele fiind ING Bank România.

Restul creditorilor fac tot posibilul să acorde cât mai multe împrumuturi pe vechile norme, în asentimentul clienţilor, care au dat buluc la bancă la finalul lui 2011 şi în acest început de an, pentru a mai lua împrumuturi relaxate pe vechile norme.

Ce au căutat clienţii

OTP Bank România spune că a înregistrat o creştere sub­stanţială a împrumuturilor în acest început de an. Şi Traian Stancu, director de vânzări al Kiwi Finance, cel mai mare broker de credite de la noi, spune că spre finalul anului “in­decişii” s-au hotărât subit să acceseze creditul de care aveau nevoie, cât încă şi-l permit.

Cele mai râvnite sunt creditele de nevoi personale cu ipotecă. “Cu ajutorul lor s-au refinanţat împrumuturi mai vechi, clienţii accesând şi o sumă suplimentară”, a spus Stancu. Acestea au fost şi la OTP cele mai cerute produse.

Căutare au avut şi împrumuturile de consum, a spus Simona Stanciu, director adjunct retail la OTP Bank România. Potrivit acesteia, cele mai multe credite acordate persoanelor fizice au fost de altfel refinanţări.

În plus, spune Traian Stancu, cei care nu se hotărâseră încă pentru un credit ipotecar şi care nu îndeplinesc criteriile pentru a lua un împrumut “Prima casă”, s-au grăbit să acceseze un credit în euro, unde pot beneficia încă de un avans de 15%. După ce se implementează noul regulament, aportul propriu creşte automat la 25%.

Temeri justificate

Pe o piaţă unde oricum nu prea se cer credite, temerile clienţilor privind restricţionarea împrumuturilor par ireale. Cu toate astea, ele sunt fundamentate luând în calcul că, potrivit calculelor băncilor, mulţi nu vor mai avea acces nici la sumele relativ mici pe care voiau să le obţină.

Astfel, explică Simona Stanciu, mulţi clienţi refinanţau unul sau mai multe împrumuturi prin intermediul unui credit de nevoi personale cu ipotecă ceva mai mare decât valoarea împrumuturilor refinanţate, pentru a îşi asigura şi o sumă suplimentară.

“După ce noul regulament se aplică, vor trebui să acceseze un credit de nevoi personale cu ipotecă pentru refinanţare şi un alt credit, de consum, pentru suma suplimentară”, a spus Stanciu. Asta cu condiţia să şi-l mai permită.

LANSARE DE PRODUSE

Noi oferte pe ultima sută de metri

Pe final de cursă, unele bănci lansează credite sau introduc promoţii la împrumuturile vechi, pentru a beneficia încă de existenţa vechilor norme. OTP a lansat un credit pe şapte ani în lei cu dobândă fixă şi DAE de 16,98%.

Totodată, Carpatica a introdus o promoţie pentru dobânzile la creditele de conum şi de refinanţare. Încă sub impactul crizei, băncile au devenit ele însele mai restrictive cu creditele.

Reprezentanţii BNR spun însă că, în câteva săptămâni, majoritatea băncilor vor avea implementate noile norme. Potrivit OTP, un român cu venituri medii care poate lua acum un credit de nevoi persoanale cu ipotecă de 30.000 de euro, va mai avea acces la doar 8.000 de euro.

MODIFICĂRI

Schimbarea la faţă a creditării

Potrivit regulamentului BNR, clienţii băncilor care vor un credit imobiliar în valută şi au venituri în lei vor plăti un avans minim de 25% din valoarea locuinţei.

La lei, avansul este de 15%. La creditele de consum perioada de creditare poate fi de maximum cinci ani. Condiţiile de rambursare a creditului de consum în 5 ani nu se aplică la refinanţarea împrumuturilor contractate înainte de noiembrie 2011.

La creditele de consum, băncile comerciale vor fi obligate să ia în calcul şi riscurile unui scenariu negativ în evaluarea gradului maxim de îndatorare. Acestea includ o posibilă creştere a cursului de schimb cu 35,5-40,9 la sută, a ratei dobânzii cu 0,6 puncte procentuale şi scăderea salariului cu 6 la sută. Regulamentul nu se aplică Programului Prima Casă.

“Cu ajutorul creditelor de nevoi personale cu ipotecă s-au refinanţat împrumuturi mai vechi, clienţii accesând şi o sumă suplimentară.“ Traian Stancu, director vânzări Kiwi Finance

8.000 de euro
este valoarea împrumutului de nevoi personale cu ipotecă ce va putea fi accesat de un client care anterior lua 30.000 de euro

Sursa: Evenimentul Zilei
sursa: flux imobiliar
Citeste si stirile imobiliare
Programul Prima Casă va continua în 2013. Plafonul de garanţii, suplimentat cu 200 de milioane de euro
Dezghet usor in dezvoltarea imobiliara
Stocul de spatii industriale si logistice nu va creste semnificativ anul viitor
Cum te faci proprietar pe terenul de sub bloc
Jumatate din volumul investitiilor directe va fi absorbit de sectorul industrial
Harta preturilor la terenurile agricole. Cat mai costa un hectar de pamant in Romania?
S-au ieftinit taxele pentru intabulare. Afla cu cat
Asigurari facultative doar pentru sume asigurate ce exced celor acoperite de polita obligatorie pentru locuinte
La un pas de cel mai prost an in imobiliare
Lucrarile de constructii au crescut in primul semestru cu 7,5%
Romanii au tot mai multe spatii comerciale moderne
Proprietarii nu tin cont de fluctuatiile cursului valutar
Investitorii imobiliari nu-si mai ajuta cu bani firmele din Romania
Autorizatiile de constructie pentru rezidentiale, in scadere
Guvernul nu va emite titluri de plata pentru imobilele nationalizate pentru inca un an
Prelungirea interdictiei de vanzare a terenurilor agricole catre straini nu poate fi realizata
Cum dau dezvoltatorii “tepe” cu viciile de constructie
BCR a depasit pragul de 1 miliard de euro acordat pentru Prima casa
Bancile nu mai fac afaceri imobiliare pentru ca banii se intorc greu
Vesti proaste pe toate fronturile real estate-ului autohton
Vanzarea casei va fi nula fara atestatul energetic
Guvernul vrea sa mai amane legea privind proprietatile nationalizate
Investitorii nu sunt interesati sa finanteze locuintele ANL, pentru ca nu-si recupereaza banii
Romania, repetenta Europei la restituirea proprietatilor
“Gaura” lasata de Guvern in imobiliare: Fara subventii, mai putini cumparatori
Dezghet pe piata apartamentelor vechi
2012 ar putea aduce o crestere pe segmentul spatiilor industriale
Mica evaziune imobiliara
Numarul autorizatiilor pentru constructii de locuinte a crescut cu 15,4% luna trecuta
ANL va finaliza anul acesta 1.800 de locuinte incepute anterior
Murano Shop - bijuterii si obiecte decorative din sticla de Murano
Silver Shop - bijuterii din argint 925
Home | Contact | Termeni si conditii | Acord de confidentialitate